+45 89 88 42 14

Betingelser for brug

I tilfælde af konflikt er den engelske version af denne Betingelser for brug altid gældende.

Om os

Denne hjemmeside er ejet af TriGlobal ApS (”Triglobal”, ”vi”, ”vores”, ”os”), hvis kontoradresse er Spuiboulevard 240 A+B, 3311GR, Dordrecht, Holland. Vores firma er registreret med CVR-nummer 59464534.

Vilkår og betingelser

Disse Vilkår og Betingelser (”Betingelser”), sammen vores Privatlivspolitik og vores Cookiepolitik, fastlægger de korrekte vilkår og betingelser for brug af en af vores TriGlobal hjemmesider (”vores side”). Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til, browsing, registrering på hjemmesiden og/eller abonnering på information eller tjenester, som tilbydes igennem den.

Læs venligst disse Betingelser for Brug omhyggeligt, før du begynder at bruge vores hjemmeside. Hvis du ikke accepterer disse Betingelser for Brug, må du ikke benytte vores hjemmeside og skal omgående forlade den. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores Betingelser for Brug og de andre nævnte dokumenter (Privatlivspolitik og Cookiepolitik) og bekræfter, at du vil overholde dem i deres helhed.

Disse Betingelser for Brug er underlagt hollandsk lovgivning. Ved at acceptere disse Betingelser, accepterer du også de hollandske domstoles jurisdiktion. I tilfælde af brud på disse Betingelser kan vi skride til handling, som vi vurderer det passende.

Brug af vores hjemmeside

Information på vores hjemmeside
Vi bestræber os på, at hjemmesidens indhold er korrekt og ajourført. Vi garanterer ikke for, at de oplysninger, som fremgår af hjemmesiden, er korrekte. Brug altid andre kilder til at bekræfte den opgivne information, og tag ikke kun udgangspunkt i oplysninger, som du finder på vores hjemmeside, til at træffe valg. Kontakt os venligst via e-mail på [email protected], hvis du finder ukorrekte oplysninger på vores side.

Anmodning om Tilbud

Vores side gør det muligt for brugere at finde firmaer, som tilbyder den ønskede service, og at anmode om gratis, ikke-forpligtende tilbud fra dem. Ved at indsende en ”tilbudsanmodning”, godkender Brugeren og TriGlobal det følgende:

 • ­­TriGlobal sender Brugerinformationer til højst 5 firmaer, som vil kontakte Brugeren med deres tilbud. Brugeren modtager en bekræftelsesmail indeholdende de opgivne oplysninger;
 • TriGlobal sender bekræftelsesmail til Brugeren indeholdende oplysning om hvilke firmaer, informationerne sendes til;
 • TriGlobal tjekker, at Brugeren har fået de anmodede tilbud
 • Brugeren kan (anonymt) give TriGlobal feedback om de ydelser, som firmaet har leveret. TriGlobal sender en anmodning om dette.

Vi hverken repræsenterer, hæfter for eller garanterer for egnetheden eller kvaliteten af noget firma til ethvert generelt eller specifikt formål. Før du indgår kontrakt med et firma, bør du udvise omhu og undersøge firmaet, du overvejer at arbejde med, for at sikre dig, at det opfylder alle relevante kvalitetskrav.

Vi udgør ikke en part i nogen aftale eller handel imellem kunder, som leder efter firmaer og firmaerne selv, og vi er ikke ansvarlige eller hæfter for handlinger, mangler, produkter eller tjenester af ethvert firma, vi anbefaler.

Vi garanterer ikke, at et tilbud gives, eller at vi kan finde et egnet firma, som kan give et tilbud.

Regulering af Indhold

Nogle af vores hjemmesider giver brugeren og firmaerne mulighed for at oprette indhold i form af anmeldelser og svar på sådanne anmeldelser. Når en bruger vælger at indsende en anmeldelse af et flyttefirma (ved at svare på spørgeskemamails eller skrive en anmeldelse på hjemmesiden), vil TriGlobal lægge anmeldelsen op på hjemmesiden og henvise det omtalte firma til anmeldelsen. De oplysninger, som indgives i forbindelse med anmeldelsen (navn og e-mailadresse) oplyses under ingen omstændigheder til firmaet. Hvis brugeren vælger at indsende anmeldelsen ikke-anonymt vises navnet.

Brugeren modtager en bekræftelsesmail fra TriGlobal, når anmeldelsen publiceres eller hvis den tilbageholdes. Derudover kan en kontrolmail blive sendt.

Sådanne anmeldelser skal:

 • ­være korrekte (hvis de indeholder fakta)
 • være oprigtige (hvis de indeholder holdninger eller meninger);

Anmeldelser må ikke:

 • være krænkende for en person eller instans;
 • indeholde stødende, uanstændigt, ondskabsfuldt eller krænkende materiale;
 • promovere seksuelt materiale;
 • opfordre til eller promovere vold;
 • opfordre til diskrimination på baggrund af race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel præference eller alder;
 • bryde andres copyright-, database- eller handelsesnavnrettigheder
 • sandsynligt være bedrageriske;
 • bryde juridisk pligt, såsom kontraktmæssig eller fortrolighedspligt, overfor en tredjepart i forbindelse med deres indsendelse;
 • opfordre til ulovlige handlinger;
 • være truende, misbruge eller krænke privatlivets fred eller forårsage irritation, ubelejlighed eller unødvendig frygt;
 • sandsynligt chikanere, forstyrre, pinliggøre, alarmere eller irritere andre personer;
 • bruges til at udgive sig for at være en anden person eller at fordreje din identitet eller dit forhold med en given person;
 • udgive sig for at være afsendt af os, hvis dette ikke er tilfældet;
 • anbefale, promovere eller assistere i ulovlige handlinger.

Forbudt brug

Det er kun tilladt at benytte hjemmesiden til lovlige formål. Det er ikke tilladt at anvende hjemmesiden:

 • på nogen måde, der bryder nogen lokal, national eller international lov eller regulering, som finder anvendelse;
 • på nogen made, der er ulovlig eller svigagtig eller som har et ulovligt eller svigagtigt formål eller virkning;
 • til at sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge materiale, som ikke overholder vore Indholdsstandarder;
 • til at overføre eller bevirke sending af enhver uanmodet eller uautoriseret reklame eller markedsføringsmateriale eller enhver anden form for lignende henvendelse (spam) eller;
 • til bevidst at overføre vira, trojanske heste, orme, tidsindstillede bomber, tastaturloggere, spyware, adware eller anden form for skadelige programmer eller lignende computerkode, som er ondsindede eller påvirker IT-udstyr negativt.

Du accepterer også:

 • ikke at reproducere, duplikere, kopiere eller gensælge nogen del af vores hjemmeside i strid med bestemmelserne i vores Betingelser for brug;
 • ikke uden tilladelse dertil at tilgå, forstyrre, skade eller afbryde:
 • enhver del af vores hjemmeside, eller enhver computer, server eller database, som er forbundet til eller med vores side;
 • ethvert udstyr eller netværk hvor vores hjemmeside er gemt;
 • ethvert stykke software brugt til etablering af vores hjemmeside;
 • ethvert udstyr, netværk eller software ejet af eller brugt af en tredjepart.

Links til og fra vores hjemmeside

 • Under visse omstændigheder og med tilladelse fra TriGlobal må du linke til vores hjemmeside eller andre af vores sider på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme på nogen måde.
 • Du må ikke linke på en måde, der giver indtryk af enhver form for forbindelse, godkendelse eller anbefaling fra os, hvor dette ikke er tilfældet, og du må ikke linke til vores hjemmeside på en hjemmeside, der ikke er ejet af dig, eller hvor du ikke har nogen tidligere eksplicit aftale med ejeren.
 • Vi forbeholder os ret til at fjerne ethvert link fra vores hjemmeside eller bede dig om at fjerne vores links uden varsel.

Rettigheder for immaterielle goder

 • TriGlobal ApS er indehaver af alle immaterielle rettigheder (herunder, uden begrænsning, copyright, databaserettigheder, handelsnavne, handels-, virksomheds- og domænenavne, rettigheder ift. Ejendele) på hjemmesiden og i dens indhold. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og andre love vedrørende immaterielle goder. Alle rettigheder forbeholdes.
 • Du må printe en kopi og må downloade uddrag af enhver side på vores hjemmeside til researchøjemed, men du må ikke ændre papirkopier eller digitale kopier af noget materiale, som du har printet eller downloadet på nogen måde fra hjemmesiden, og du må ikke benytte illustrationer, fotografier, video eller lydoptagelser eller nogen form for grafik adskilt fra den tilhørende tekst.
 • Vores status som ophavsmand til indholdet på hjemmesiden skal altid anerkendes.
 • Det er ikke tilladt at anvende dele af indholdet på vores hjemmeside til kommercielle formål uden at indhente licens hertil fra os.
 • Hvis du printer, kopierer eller downloader noget fra vores hjemmeside i strid med disse Betingelser, vil din ret til at benytte hjemmesiden straks ophøre, og du skal returnere eller tilintetgøre kopier af det materiale, du har lavet.
 • Brud på vores rettigheder for immaterielle goder på vores hjemmeside kan føre til retsforfølgning foran de hollandske domstole.

Adgang til vores Hjemmeside

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside altid vil være tilgængelig. Til tider og af forskellige grunde kan denne hjemmeside være suspenderet, utilgængelig eller afbrudt. Vi kan heller ikke garantere, at kontakten til denne hjemmeside altid vil være:

 • Ajourført;
 • Fri for fejl;
 • Fri for programfejl og vira;

TriGlobal står ikke til ansvar over for dig i forhold til enhver af de ovennævnte situationer.

Ansvarsbegrænsning

Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, bedrageri eller svig eller noget anden ansvar som ikke kan udelukkes eller begrænses efter hollandsk ret.

I det omfang loven tillader det, ser vi bort fra alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller indhold på hjemmesiden, hvad enten de er udtrykkelige eller implicitte.

TriGlobal ApS fraskriver sig ansvaret over for ethvert tab eller skade inden for eller uden for kontrakt, som følge af pligtforsømmelse eller andet, selv hvis det er forudsigeligt, hvis tabet eller skaden opstår som følge af eller i forbindelse med:

 • Brug af eller manglende mulighed for brug af vores hjemmeside;
 • Brug af eller tillid til indhold eller mangel heraf på vores hjemmeside;
 • Brug af den tjeneste, som der reklameres for på denne hjemmeside;
 • Tab af profit, salg, forretning, indtjening, omdømme eller omsætning;
 • Driftstab;
 • Tab af forventet opsparing;
 • Ethvert tab eller skade forårsaget af en virus, et DDOS-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, som kan inficere dit computerudstyr, -programmer, data eller andet materiale på grund af din brug af vores side eller på grund af dit download af indhold på den eller enhver side forbundet hertil;
 • Enhver form for tab eller skade lidt på grund af hjemmesider, som er forbundet med TriGlobal ApS’ hjemmesider;
 • Enhver form for tab eller skade lidt på grund af tjenester eller produkter, som er tilbudt af et firma, der er angivet på denne hjemmeside, eller som er forbundet med TriGlobal ApS. Hvis du vælger at samarbejde med ethvert af de hjemmesider, som angives af TriGlobal ApS, indgår du i kontraktlig aftale med dem, og TriGlobal ApS har derfor intet juridisk ansvar over for resultaterne;
 • Ethvert indirekte tab eller følgeskade.

Kontakt os

 • For at kontakte os kan du sende en e-mail til [email protected]. Vi bestræber os altid på at svare så hurtigt som muligt.

Ændringer til disse betingelser

 • TriGlobal ApS kan til hver en tid foretage ændringer til disse betingelser uden at underrette dig. Tjek venligst disse betingelser ofte for at være opmærksom på sådanne ændringer.